Waterveiligheid Dordrecht

12 februari 2020

.

Op de dag van de hoogste waterstand sinds jaren bezocht ik (10 februari)  een bijeenkomst  met betrekking tot de waterveiligheid in het SpuiLAB 210 Dordrecht. De inbreng van de deelnemers wordt gebruikt door de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid om een evacuatiestrategie op te stellen voor de lange termijn. Voorts om inwoners van Dordrecht ‘zelf – en samen redzaam’ te maken, ook bij hoog water. Dordrecht ligt namelijk op een kruispunt van rivieren, waarbij ook de invloed van de zee bij hoog water / noordwesterstorm een versterkende invloed heeft.

In Spuilab210 werken de gemeente Dordrecht, Bureau van Veen en de Stichting EcoShape samen aan natuurlijke oplossingen voor klimaatadaptatie.

Copyright © Anja de Jong