Symposium ‘De grote en vreeselike vloed. De Sint-Elisabethsvloed’.

11 november 2021

.

Op vrijdag19 november organiseert het Dordrechts Museum in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen het symposium:                                                                                  ‘De grote en vreeselike vloed. De Sint-Elisabethsvloed’.

Zeshonderd jaar geleden vond de Sint-Elisabethsvloed plaats. In de nacht van 18 op 19 november 1421 brak een dijk in de omgeving van Dordrecht. De verhalen over een overstroming van Bijbelse proporties vormden de basis voor een rijke herinnerings-cultuur. Vanaf de vijftiende eeuw hebben talloze schilders, schrijvers, prenten- en kaartenmakers verhalen over de ramp vereeuwigd. De mythevorming en culturele verbeelding hebben ervoor gezorgd dat de Sint-Elisabethsvloed tot op de dag van vandaag voortleeft in het collectieve geheugen als een van de grootste rampen in de Nederlandse geschiedenis. Welke lessen kunnen toekomstige generaties trekken uit de ‘grote en vreeselike vloed’?

Deze middag biedt een gevarieerd programma met muziek van Camerata Trajectina en voordrachten van experts op het gebied van de Sint-Elisabethsvloed, zoals Lotte Jensen, Maarten Kleinhans, Hanneke van Asperen, Marianne Eekhout e.a.

Copyright © Anja de Jong