Stadskunstenaar Anja de Jong op Gebiedsconferentie 2023 van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden, LantarenVenster, Rotterdam

22 mei 2023

Tongplaat, Anja de Jong ©2022

Op maandag 5 juni 2023 organiseert het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden de Gebiedsconferentie 2023 in film- en muziektheater LantarenVenster, Rotterdam. Provincie, gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio’s, het Rijk en het bedrijfsleven uit de regio werken samen aan de uitvoering en volgende herijking van de voorkeursstrategie voor het gebied Rijnmond-Drechtsteden. Zo zorgen zij voor de waterveiligheid op korte én lange termijn. Deze conferentie wordt georganiseerd voor vertegenwoordigers (bestuurlijk en ambtelijk) van bovengenoemde instanties, die werken aan de uitvoering van de Herijkte Voorkeursstrategie van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden, betrokkenen van maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijven, en vertegenwoordigers van andere deelprogramma’s van het Deltaprogramma.

.

Gedurende het plenaire deel van de conferentie wordt een (beam)presentatie van mijn werk als Stadskunstenaar van Dordrecht tijdens een muzikaal intermezzo vertoond.

 

 

 

Copyright © Anja de Jong