NEXT LEVEL 2021

21 oktober 2021

Ik volgde op 20 oktober 2021 NEXTLEVEL2021 toen Dordrecht gaststad was voor zo’n 150 Europese professionals op het gebied van klimaatbestendige steden. Als hoofdpartner van het Europese project BEGIN (Blue Green Infrastructures through Social Innovation) organiseert zij dit NEXT LEVEL 2021: een eendaagse hybride (zowel fysiek in het Energiehuis als digitaal online) conferentie over op de natuur gebaseerde oplossingen (‘Nature Based Solutions’) voor leefbare en klimaatbestendige steden. NEXT LEVEL 2021 is de eindconferentie van BEGIN, een samenwerking sinds 2016 tussen 10 Europese steden en 6 kennisinstellingen. Samen hebben zij de afgelopen jaren gewerkt aan oplossingen om beter om te gaan met extreme weersomstandigheden in hun stedelijke gebieden. Uitgangspunt bij de oplossingen is steeds dat relevante lokale partijen in een stad of wijk, waaronder de inwoners, worden betrokken. Centraal staat daarbij hoe dit gerealiseerd wordt met oog voor bewoners, biodiversiteit, gezondheid en leefomgeving.

Copyright © Anja de Jong