Monuments of Climate Change

Geboren in Scheveningen, dochter van een machinist ter zee en wonend in een huis dat deel uitmaakt van een dijk is het geen wonder dat ook De Jong’s meest recente ‘project in progress’ het water als onderwerp heeft.

Nederland ligt voor een groot deel onder zeeniveau. Het land heeft een eindeloze reeks van stormvloeden doorstaan, maar steeds opnieuw vragen klimaatverandering, bodemdaling en/of zeespiegelstijging om herijking, aanpassing en vernieuwing van de reeds aanwezige bescherming tegen het water. Momenteel gaat het landschap opnieuw op de schop om ook in de toekomst het hoofd boven water te houden.

In het project ‘Monuments of Climate Change’ toont ze dié landschappen en locaties waar de mens al eeuwenlang het water als vriend omarmt of als vijand bevecht. Zonder die interventies is leven met het water – ons (cultureel) verleden én onze toekomst – op drassige grond gebouwd.

Copyright © Anja de Jong