Metronoom

15 januari 2019

.

Op 9 januari j.l. bezocht ik de ‘Metronoom’, een proefopstelling op faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht waarin het gedrag van rivieren en riviermondingen gesimuleerd wordt en die in de toekomst mogelijk de veranderende vorm van onze kustlijn kan voorspellen. Deze machine is ontworpen door prof. dr. Maarten Kleinhans en behelst een metalen bak van twintig bij drie meter die langzaam heen en weer kantelt. De kanteling simuleert de stroming van eb en vloed. Daarnaast stroomt er in de bak een rivier en worden stormgolven opgewekt die op de kust beuken. Vandaag volgde ik de Christiaan Brunings Lecture aan de UU met sprekers over onderzoek gedaan naar rivieren, riviermondingen en zeeniveau(stijging).

Copyright © Anja de Jong