Metronoom – getijdensimulator

14 juli 2021

Metronoom – getijdensimulator van Maarten Kleinhans, Universiteit Utrecht.

Voor de tweede maal naar Utrecht om de simulatie installatie van de Universiteit Utrecht te fotograferen. In januari 2019 was ik daar voor het eerst, maar ondertussen heeft de Metronoom een ander onderkomen gekregen. Maarten Kleinhans, hoogleraar biogeomorfologie van rivieren en estuaria aan deze universiteit, construeerde een twintig bij drie meter lange goot die elke halve minuut op en neer beweegt om de werking van de getijdenstroom en het sedimenttransport op schaal na te bootsen. Met dit immense onderzoeksinstrument simuleert Kleinhans en zijn team door dit kantelen dat er Waddenzee-achtige bekkens en riviermondingen ontstaan in een proefopstelling met zand. Ondiepe kustwateren en riviermondingen worden gevormd door de toevoer van rivierwater, sediment en getijdenstromen en zijn broedplaatsen voor schelpdieren en vissen, en dus van grote ecologische waarde. Alle grote havens ter wereld liggen ook in riviermondingen, dus het is cruciaal dat ze bevaarbaar blijven en niet overstromen.

Copyright © Anja de Jong