Lezing op de Dordtse dag van de geschiedenis

9 oktober 2022

Oktober is de Maand van de Geschiedenis, het grootste geschiedenisevenement van Nederland met dit jaar als thema ‘Wat een ramp!’. Op zaterdag 15 oktober, tijdens de Dordtse Dag van de Geschiedenis in en rond het Regionaal Archief Dordrecht en het Hof van Nederland, wordt aandacht besteed aan rampen die in Dordrecht en omstreken hebben plaatsgevonden en wat voor impact deze hebben op de hedendaagse situatie. De thematiek sluit aan bij een gevleugelde uitspraak van Winston Churchill: ‘Never waste a good crisis’. Vanaf 14.00 uur houd ik op uitnodiging van het Archief de presentatie ‘De menselijke hand in crises en rampspoed’ over hoe men omgaat met het ons omringende en soms bedreigende water en daartoe ingrijpt in het landschap. Als Stadskunstenaar van Dordrecht onderzoek ik dit jaar hoe de stad zich verhoudt tot het water en de existentiële dreiging door klimaatverandering en laat daar een paar eerste beelden van zien.

 

.

Copyright © Anja de Jong