Lezing op congres Erfgoeddag Zuid-Holland

4 november 2021

.

Vandaag verzorgde ik de lezing Scheppen of schrappen: Gedoemd tot eeuwig gesleutel aan het landschaptijdens de Erfgoeddag Zuid-Holland, het jaarlijkse congres van Erfgoedhuis Zuid-Holland en de Provincie Zuid-Holland, gehouden            in de Schouwburg Kunstmin in Dordrecht in het kader van de viering van                      ‘600 jaar Elisabethsvloed’.

De dag staat in het teken van water en overstromingen en heeft als titel meegekregen ‘De kracht van het water’. Het programma wil uitgebreid en nadrukkelijk aandacht besteden aan de opgaven waar we ons in de Hollandse delta voor gesteld zien.

Hoe behouden we ons erfgoed bij een stijgende zeespiegel? Hoe gaan we met ons maritieme landschap om? Hoe lang kun je doorgaan met de dijken te verhogen? Welke voorbeelden uit het verleden kennen we? En zijn er ook buitenlandse voorbeelden waar we iets van kunnen leren? Een aantal deskundige sprekers spreken over waterbeheer in heden en verleden en geven een analyse van dat Hollandse maritieme landschap. Behalve deze wat ‘zware’ onderwerpen is er ook aandacht voor eigentijdse initiatieven en projecten.

In het programma van de dag werd mijn presentatie als volgt aangekondigd: Ooit fotografeerde Anja de Jong de Deltawerken als onderdeel van de Nederlandse inzending op de Triënnale in Milaan, maar gedurende het werken aan haar langlopende ‘The Borderland Project’ over het wereldwijde niemandsland groeide haar interesse voor de klimaat- en waterproblematiek, die sindsdien haar voornaamste thema is. In haar ‘ongoing’ project ‘Monuments of Climate Change’ worden de ingrepen in het Nederlandse landschap, ultieme pogingen om ook in de toekomst onze voeten droog te houden in beeld gebracht. Dit werk draait om de vraag hoe lang en op welke wijze we het land in de Delta droog én leefbaar kunnen, moeten of zelfs mogen houden?

Copyright © Anja de Jong