Landscaping Nature – IJsland

‘Landscaping Nature’, gefotografeerd op IJsland, land van vuur en ijs, is het spiegelproject van mijn langlopend project ‘Monuments of Climate Change’ dat over Nederland als waterland handelt. Beide projecten gaan over de verhouding tussen mens en landschap, waarbij de twee landen zich op een paar belangrijke punten spiegelen.

IJsland bezit (nog) een groot gebied aan oorspronkelijke natuur, dit in tegenstelling tot Nederland waar uitsluitend sprake is van door de eeuwen heen gecultiveerd land. In ons land, dat voor een aanzienlijk deel onder zeeniveau ligt, wordt onder druk van klimaatverandering, nieuwe ‘natuur’ aangelegd om ook in de toekomst het hoofd boven water te kunnen houden. Terwijl op IJsland juist de oorspronkelijke natuur met krachten als hot spots, vulkanisme en waterkracht in het nauw komt door een verhoogd gebruik ten gunste van energie en (toenemend) toerisme.

Voor beide landen is er sprake van een overlevingsstrategie, maar in zowel ‘Landscaping Nature’ als ‘Monuments of Climate Change’ kan men zich de vraag stellen hoever we kunnen, mogen of moeten gaan met onomkeerbare ingrepen in het natuur-/cultuurlandschap ten behoeve van de mensheid?

Copyright © Anja de Jong