IABR-Atelier

10 juli 2021

Foto: Aad Hoogendoorn

Bezoek aan de deeltentoonstelling ‘The High Ground’ van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam die was opgebouwd als IABR-Atelier in de Biesboschhal in Dordrecht, alwaar 5 architectenbureaus hun plannen voor de wijk De Staart (als mogelijke vlucht ’terp’) presenteren. Ieder middels video-animatie en een (serie) maquette(s), waarbij steeds de relatie tussen gewenst dagelijks gebruik en noodzakelijk gebruik in tijden van watersnood, inzichtelijk wordt gemaakt: wat moet en wat kan. Dit alles onder de titel ‘waterveilígheid als hefboom voor duurzame stadsontwikkeling’. Het Atelier onderzoekt hoe De Staart in te richten als veilige, zelfvoorzienende shelter in het geval van dreigende overstromingen en wel zó dat deze aanpak kan dienen voor het in gang zetten van een werkelijk duurzame gebiedsontwikkeling die mede een oplossing biedt voor de bouwopgave van de stad, die ruimte maakt voor de next economy van na de energietransitie, die zorgt voor goede bereikbaarheid, en die Dordrecht opnieuw verbindt met water en natuur.

Copyright © Anja de Jong