Five Eras – Five Cultures

In 2012 werkt De Jong als artist-in-residence te Woody Point, Newfoundland, Canada in het Gros Morne National Park. Bij het doen van onderzoek in het Marine Station van Norris Point stuit zij op een document, dat alleen al door de gebruikte codering haar nieuwsgierigheid wekt.

De codering is het Borden System, een in Canada gebruikt archeologisch nummering systeem. Het document bevat een (gedateerde) lijst van archeologische sites in het park. Wat haar vooral intrigeert is de hoeveelheid genoemde sites en het aantal vondsten van menselijke aanwezigheid op deze afgelegen, moeilijk bereikbare plek op een van oorsprong dunbevolkte en voor bewoning klimatologisch onaantrekkelijke ‘rots’ (de Canadese bijnaam van Newfoundland).

Redenen voor bewoning van Gros Morne zijn het jaarrond aanwezige voedsel, de vermaarde harde gesteenten van Cow Head en Ramah Bay (gebruikt voor maken van gereedschap en wapens) en beschikbaarheid van materiaal voor onderdak en verwarming door gebruik van dierenhuiden en door houtkap in de bossen. Het blijkt bovendien te gaan om vondsten uit een periode die ruim 5000 jaar bestrijkt en die aan niet minder dan vijf culturen worden toegeschreven. De Jong verbindt door beeld, codering en titel hedendaags Gros Morne met de culturen, die daar geleefd hebben.

Pers

3e Editie DordtYart door Marijke Jansen©, BeeldenMagazine

Beelden Magazine, kwartaalblad voor ruimtelijk georiënteerde kunst
2/14 | jaargang 5, nr 6

(klik beeld voor vergroting > )

Anja de Jong bij DordtYart - Gaby van der Zee©, Picturablad

Picturablad 1/14 | jaargang 22,
graphic design: Theun Okkerse©
uitgave: Teekengenootschap Pictura

(klik beeld voor vergroting > )

Copyright © Anja de Jong