AWPPWeek

1 februari 2019

‘Het Hemels Gewelf’ van James Turrell©

Tijdens deze AWPPWeek van de Koninklijke Academie in Den Haag met als thema ‘The other Academy / Act-your-interior / Archive of Exercises’ begeleid ik een achttal groepen propedeuse studenten van de KABK naar het ‘Hemels Gewelf’ van James Turrell en tijdens een strandwandeling, beide in Kijkduin.

 

Dit alles onder de titel ‘Is the sky the limit? A quest for concentration.’ Bij het kunstwerk van Turrell ‘an experience of worthless thoughts’, en tijdens de (stilte)wandeling op het strand een concentratieoefening à la Richard Long, gebaseerd op zijn ‘One Hour – a sixty minute circle walk on Dartmoor’ uit 1984.

 

Copyright © Anja de Jong