Contact:
E-mail: dejong.anja@tiscali.nl
Tel: +31 6 386 339 64
 

Copyright: © 2017 Anja de Jong

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Anja de Jong.


Copyright: © 2017 Anja de Jong

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, internet or otherwise, without written permission of Anja de Jong.

 
 

QTVR Panorama: © 2017 Frans van Lent
Website: © 2017 Hans van Arkel
 
Terug  -  Back